Elke restauratie gebeurt met respect voor het origineel.

Verwijderen van oppervlaktevuil en de oude vernislagen

Op een schilderij zit vaak veel oppervlaktevuil of nicotineaanslag. Tevens is de oude vernislaag vaak sterk vergeeld. Deze aanslag en oude vernislaag worden dan verwijderd en weer voorzien van een nieuwe beschermende vernislaag. Als er oude storende restauratie’s op een schilderij zitten, dan worden deze ook verwijderd. Later worden daar waar nodig weer nieuwe retouches aangebracht.

Beschadigingen herstellen

Als er een gat of een scheur in een schilderij is ontstaan dan kan dit op verschillende manieren worden hersteld.

20161118_10144420161129_100417

Bedoeken

Ter versteviging van het oude linnen, wordt het schilderij voorzien van een nieuw steundoek aan de achterkant. Dit gebeurt als het linnen zeer broos is of als er grote beschadigingen in het linnen zijn.

Lacunes opvullen

Het opvullen van plekken op het schilderij waar de originele verf is verdwenen. Deze plekken worden zo aangevuld dat de structuur is aangepast aan de verfsteken van het schilderij.

Retoucheren

Aanbrengen van verf op de lacunes of anderen kleine beschadigingen op het schilderij. De retouches zijn reversible en worden alleen daar aangebracht waar nodig is.

Spanraam

Oude spanramen kunnen vaak schade aan een schilderij veroorzaken. Deze spanramen kunnen worden verbeterd zodat het linnen niet beschadigd wordt. Als een spanraam zeer slecht of kromgetrokken is dan kan deze ook worden vervangen door een nieuw spanraam. Het oude spanraam kan worden bewaard of eventuele gegevens op het spanraam worden vastgelegd.

Spannen

Een doek kan vaak slap gaan hangen, dit kan beschadigend zijn voor het schilderij. Daarom is het belangrijk dat het schilderij altijd goed gespannen is.

Vernissen

Er wordt als laatste een dunne vernislaag aangebracht om de verf te beschermen. De vernis wordt in een zeer dunne laag op het schilderij gespoten.

1.voor, Jelle Troelstra2. na, jelle troelstra

Restauratie Atelier Driessen is sinds eind 2019 definitief gestopt met het restaureren van schilderijen.