Restauratie Atelier Driessen vof, staat garant voor kwaliteit en vakkennis op het gebied van schilderijen uit de 17e tot en met de 20e eeuw.

Gerestaureerde schilderijen

Vanaf 1975 zijn door ons meer dan 9000 geregistreerde restauraties aan schilderijen uitgevoerd.

Opdrachtgevers

  1. Musea
  2. Overheidsinstellingen
  3. Particulieren
  4. Stichtingen
  5. Collectioneurs
  6. Kunsthandelaren

Drie generaties

Meer dan zestig jaar kennis en ervaring op het gebied van schilderijen restauratie door drie generaties:

  1. J.M. Driessen was bibliothecaris en tevens vanaf 1950 restaurator van schilderijen en beelden.
  2. P.A.Ph. Driessen leerde het vak van zijn vader vanaf 1967. Vanaf 1975 tot 2017 was hij zelfstandig restaurator, eerst gevestigd in Eijsden en later aan de Lenculenstraat in Maastricht.
  3. M.M.A.E. Driessen studeerde in 1993 af als edelsmid aan de Academie voor Beeldende Kunst te Maastricht. Sinds 1995 is zij werkzaam in het restauratieatelier en sinds 1997 als zelfstandig restaurator bij Resturatie Atelier Driessen.
J.M. DriessenP.A.Ph. DriessenM.M.A.E. Driessen